Statybųtechninėpriežiūra

Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

Statybos techninės priežiūros specialistai kontroliuoja, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, pagal statybos rangos sutartį, kad atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Taip pat kontroliuoja, kad būtų laikomasi normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir statinio saugos ir paskirties dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei terminų.

Statybų techninės priežiūros paslaugos:

Faktiškai atliktų darbų kiekių ir kokybės tikrinimas
Darbų kokybės ir technologijos kontrolė
Pasiūlymų dėl darbų organizavimo, kokybės kontrolės gerinimo teikimas
Kalendorinių statybos darbų grafikų sudarymas

Inovatyvūs techninės priežiūros sprendimai

Patyrę specialistai, naudodami inovatyvią defektų kontrolės „Dalux“ programą, užtikrina sklandžią objekto statybos darbų eigą, statybos darbų defektų kontrolę, sprendžia iškilusias technines problemas. Sisteminga techninė priežiūra apima ir nuolatinį užsakovo konsultavimą statybų techniniais klausimais.

Kontaktai

Jeigu Jus domina mūsų veikla,

Susisiekite