Kokybės politika

UAB „Contestus“ – statybos projektų valdymo bendrovės, kurios vykdo statybos valdytojo funkcijas ir suteikia su statybos valdymu susijusias paslaugas.

Esame nepriklausomos organizacijos – statybų veikloje atstovaujame ir giname Užsakovo interesus, padėdami jam priimti palankiausius sprendimus.

Įmonėje dirba aukštą kvalifikaciją ir didelę darbo patirtį turintys darbuotojai, kurie perduoda Užsakovui žinias apie technologinius procesus ir siekia užtikrinti problemų prevenciją.

Kompanijos  įsipareigoja:

Užsakovo atžvilgiu esame ir jo partneris – turintis reikiamų žinių ir patirties, ir kliento komandos narys – jo statybos departamentas (atstovas) projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Statybos proceso sėkmė labai priklauso nuo tinkamo pasirengimo kiekvienam statybos etapui ir priežiūros.

Mūsų bendravimas su Užsakovu gali apimti visus statybos etapus:

Mūsų veiklos sėkmę užtikrina suteikiamų paslaugų profesionalumas ir darbo principai.

Bendraujant su užsakovu:

Bendraujant su rangovais:

Bendraujant su organizacijos darbuotojais ir partneriais:

Organizacijos veiklos tikslus nustatome analizuodami veiklos rezultatus, turimus išteklius ir kompetenciją, įvertindami rinkos poreikius bei stebėdami veiklos rezultatams įtaką darančius veiksnius ir su jais susijusias rizikas ir galimybes – taip siekiame didinti profesionalumą ir projektų valdymo efektyvumą.

Esame dėkingi visiems – užsakovams, rangovams, savo darbuotojams – mūsų bendras darbas, tarpusavio pasitikėjimas, bendradarbiavimas, bendras tikslo ir rezultato siekimas – padeda pasiekti puikių rezultatų.